Knabstrupperforeningen for Danmark's ARKIV
Knabstrupperforeningen for Danmark's ARCHIVE


 

 

 

 

 

 

 

EJERSKIFTE

Af juridiske årsager er proceduren for ejerskifte  i de senere år blevet opstrammet.
Ejerskifte skal ske gennem Landscentret|Heste, Udkærsvej 15, Skejby, 8200 Århus N.

Har hesten pas, kan ejerskifte ske ved indsendelse af originalt ejercertifikat med sælgers underskrift.

Har hesten ikke pas, skal en sælgererklæring, der kan downloades fra www.lr.dk/heste/diverse/saelgererklaering.htm , underskrevet af såvel sælger som køber indsendes vedlagt den originale stamtavle.

Et ejerskifte koster  kr. 160,- som vedlægges. I forbindelse med Knabstrupperforeningen for Danmarks skuer er det muligt at få foretaget ejerskifte til reduceret pris, hvis underskrevet ejercertifikat/sælgererklæring  og gebyr vedlægges anmeldelsen.

Det står naturligvis en hesteejer frit for at undlade at ejerskifte hesten; men fra foreningens side kan vi oplyse, at i f.eks. stambøger kommer den i Hestedatabasen registrerede ejer til at stå – og det til trods for, at den nye ejer  evt. både har  fremvist  og betalt for kåringen!

Ena Sparre (11. august 2004)

 

Tilbage til information

Knabstrupperforeningen for Danmark - Arkivside med gammelt materiale som ikke er overført til den nye side, Knab.dk