Knabstrupperforeningen for Danmark's ARKIV
Knabstrupperforeningen for Danmark's ARCHIVE


 

 

 

 

 

 

 

 Formanden informerer -

05.08-2008

Kassererskifte.

I det forrige nummer af KN-nyt bød jeg Erik Jensen velkommen i foreningen. Erik var blevet valgt på generalforsamlingen, hvor han påpegede alle de mangler, der var omkring foreningens arbejde og efterlyste bl.a. foreningens forretningsorden og et mere detaljeret regnskab. Som tidligere beskrevet insisterede han på at blive foreningens kasserer ved første bestyrelsesmøde i april.
Erik magtede ikke dette job, og i begyndelsen af juli meddelte han, at han udtrådte af bestyrelsen. Det betød, at suppleanten for Jylland Jenda Sanderson indtrådte som bestyrelsesmedlem. Vi var så heldige at overtale Lisbeth Tolborg til at være ny kasserer. Hun var allerede sat ind i opgaven i marts måned, da Helle Christoffersen meldte kassererposten fra.

I april fik Erik overdraget kassen, foreningens konti og et ikke bogført regnskab siden årsskiftet 2008. Allerede på det tidspunkt var der problemer med at overskue vores medlemslister både aktive og passive medlemmer og især hvilke medlemmer, der havde betalt og ikke betalt. Hvem der havde fået tilsendt medlemsfaktura, og hvem der retmæssigt fik tilsendt / ikke fik tilsendt KN-nyt. Dette arbejde skulle, der tages hul på. Det blev snart meget klart for bestyrelsen, at alle henvendelser fra medlemmer omkring disse problemer, blev der ikke gjort noget ved. Derudover fik kassereren heller ikke ekspederet mange andre gøremål, så de fleste ikke havde fået tilbagebetalt tilgodehavender og udlæg, da vi nåede frem til juli måned.

I juni måned var kassereren ikke til at træffe, hverken via mail eller telefonisk. Den 9. juni lå KN-nyt nr.154 i Skive klar til udsendelse og efter 14 dage hos kassereren beslutter jeg mig for pr. brev at meddele Erik, at Ena og jeg kommer torsdag d. 26 juni for at hjælpe ham med udsendelsen. Erik reagerer på denne besked og siger, at det ikke kan lade sig gøre, men vil køre bladene ned til mig torsdag morgen. I den foranliggende uge var der arbejdet på højtryk for at ajourføre mangler omkring medlemslister, hvor Jenda og Ronald Sanderson via henvendelser på gmail og gamle ufuldstændige lister kunne gøre en del. Jeg købte frimærker og tog bladene med op til Ena, hvor vi fredag formiddag pakkede blade. Ronald Sanderson havde printet adresselabels, som var trukket ud fra medlemsdatabasen og sendt til Ena. Der blev formuleret og påklistret en label med udsættelse af tilmeldingsfristen for skuer og hoppekåringer.

Situationen er uholdbar, og der indkaldes til et ekstraordinært bestyrelsesmøde d. 6 juli. En af de første dage i juli meddeler Erik, at han må erkende, at det er for stor en opgave og undskylder mange gange. Han tilføjer, at opgaven var større, end han havde forestillet sig, og samtidig har han haft mere arbejde end normalt. Han fortæller også, at han trækker sig fra bestyrelsen. Jeg aflyser herefter mødet 6. juli.
Jeg aftaler med Erik, at han kommer til bestyrelsesmødet d. 19 juli 2008, som af hensyn til Eriks transporttid flyttes fra Fyn til Midtjylland, hvor bestyrelsen, den nye kasserer og revisorer vil være til stede. Derudover aftaler vi, at Erik får udbetalt tilgodehavende til folk, der har haft udlæg for foreningen. Det sidste får Erik stort set udført, men den 17 juli ringer han og fortæller, at han ikke kommer til bestyrelsesmødet, da han har fået mulighed for ferie med familien. Han vil komme i løbet af en time med kasse og bilag. Jeg kunne ikke overbevise ham om, at det ikke var i orden i henhold til gældende regler. Jeg tager alligevel imod kasse og bilag og medbringer det til bestyrelsesmødet. Erik beklager meget situationen og har meddelt, at han vil skrive et indlæg til bladet om hændelsesforløbet samt undskylde overfor alle de medlemmer, der stemte på ham ved generalforsamlingen.
Overdragelsen af kasse og bilag sker i forbindelse med bestyrelsesmødet d. 19 juli, hvor også revisor Ellen Andersen var til stede.

Når denne historie så er fortalt, vil jeg her ønske Lisbeth Tolborg velkommen, som vores nye kasserer, og jeg håber på et godt samarbejde fremover. Lisbeth har lovet at gennemgå regnskabet fra 2007 for bla at opklare en del om medlemskabsforhold og lave en forbedring af alle posteringer, så regnskabet bliver mere gennemskueligt. Derudover glæder vi os snart til at se et bogført regnskab, så vi har styr på indtægter og udgifter.

Poul Gerhard Pedersen
Formand
 

 

Tilbage til information
 

Knabstrupperforeningen for Danmark - Arkivside med gammelt materiale som ikke er overført til den nye side, Knab.dk