Knabstrupperforeningen for Danmark's ARKIV
Knabstrupperforeningen for Danmark's ARCHIVE


 

 

 

 

 

 

Opfordring til ponyavlerne
 

Der var en gang et ponyudvalg i foreningen - eksisterer det endnu?

 Er der interesse for at gøre et stykke arbejde for vore ponyer, 1'ere, 2'ere, 3'ere, eller miniaturer, lad os hjælpe hinanden med at gøre dem synlige og lad os gøre vort avlsarbejde seriøst - ikke bare avle for avlens skyld, ponyerne skal være gode, og det opnår vi kun ved en seriøs målrettet avl, vi skal nok skele en del til, hvilke hingste vi bruger udenfor foreningen, hvilke krav andre avlsforbund stiller til deres hingste, matcher de vore egne osv. Jeg hører meget gerne fra andre ponyavlere, vi må kunne få et arbejdende udvalg på benene, men det kræver, at avlerne melder ud - så kontakt mig, så vi kan få en snak om, hvad der skal ske i fremtiden.

Med venlig hilsen

Hanne Christensen 
Stald Dyrehaven
98 88 76 03
  -    e-mail: stalddyrehaven@c.dk

 

Og meget aktuelt:

Kommissorium til Ponyudvalget i Knabstrupperforeningen for Danmark

 

På møde den 1. februar 2004 blev bestyrelsen opmærksom på, at ”Welsh Pony og Cob avlen i Danmark”, hvorfra Knabstrupperforeningen for Danmark tillader indkrydsning med sec. A & B, ikke kræver materialprøve endsige normal kåring af deres hingste, for at de kan optages på deres hingsteliste. Det strider mod Knabstrupper-foreningens opfattelse af, hvordan en hingst skal bedømmes og afprøves inden indsættelse i avlen. Da specifikt dette forbund berører ponyavlen, enedes man om at sende spørgsmålet ”i høring” hos ponyudvalget og lade dem komme med en indstilling til bestyrelsen; denne indstilling vil  komme til at indgå vægtigt i fremtidige overvejelser, selvom der naturligvis ikke kan gives garanti for, at den vil blive efterkommet.

Ponyudvalgets kontaktperson i bestyrelsen næstformand Niels Fynbo Pedersen og kåringskoordinator Ena Sparre fik til opgave at igangsætte samlingen af det slumrende udvalg og udarbejde et kommissorium. Med henblik på samling af et ponyudvalg er Hanne Christensen og Merete Norring kontaktet, og førstnævnte har endvidere fået tilsendt en medlemsliste med henblik på at komme i kontakt med flere interesserede. Kommissoriet følger her.

  1. Hvordan håndteres ”Welsh Pony og Cob avlen i Danmark” i relation til Knabstrupperforeningen for Danmarks
    indkrydsningsliste?
     

  2. Der er fra flere sider gennem de senere år fremsat ønske om at optage ”Dansk Miniatureheste Forening” på   
      indkrydsningslisten. Hvad er Ponyudvalgets indstilling?

  3. Der har været stillet spørgsmåltegn ved, om materiale-/afprøvning af hingste fra de andre ponyforbund, som vi har på indkrydsningslisten, lever op til Knabstrupperforeningens standard. Ponyudvalgets vurdering og indstilling ønskes, naturligvis med hensyntagen til de pågældende racers størrelse og dermed anvendelse!

  4. Bør indkrydsningslisten opdeles således at hest-pony krydsning eller pony-mini ditto ikke tillades? Forslag til hvordan, evt. undtagelser samt  praktisk håndtering/håndhævelse bedes redegjort for.

Undertegnede bestyrelsesmedlemmer står naturligvis gerne til rådighed for hjælp med f.eks. formidling af materiale eller kontaktpersoner; for øvrigt henvises til Landscentret|Heste, hvor erfaringsvis Jørgen Finderup besidder stor viden om de forskellige forbund og deres regler og standard i det hele taget.

Røgen den 6. februar 2004

Niels Fynbo Pedersen og Ena Sparre

 

til Indlæg

 

 

Knabstrupperforeningen for Danmark - Arkivside med gammelt materiale som ikke er overført til den nye side, Knab.dk